Партньори

Нашата цел е да създадем мрежа от партньори и да акумулираме опит и знания, за да стимулираме електронна търговия. Партньорите могат да участват и да се присъединят към експертни срещи и работни групи за обсъждане на стратегии и законодателство по ключови теми: интернет сигурност и лична неприкосновеност, права на потребителите, електронни плащания, данъчно облагане, конкуренция и електронна логистика.

Български партньори:

Cyber Security

 

Меджународни партньори:

Станете наш партньор