Помогни на своя бизнес да порасне

Членуването в сдружението е доброволно, а видовете членство са Пълноправно членство и Асоциирано членство

Всеки пълноправен и асоцииран член на сдружението е длъжен:

 • Да заплаща редовно членския си внос. Размерът и начинът на плащане на членския внос се решават от Обшото събрание на Сдружението. Не се допуска прихващане на членски внос срещу извършени услуги в полза на Сдружението. Извършените услуги от членовете се заплащат от Сдружението.
 • Да спазва Устава на сдружението и Етичния кодекс
 • Да работи за постигане целите на сдружението
 • Да действа в съответствие с взетите от Ръководните органи на Сдружението решения
 • Членовете не носят отговорност за задълженията на Сдружението

 

С решение на Учредителното Общо събрание на Българска Е-комерс Асоциация е определен годишния членският внос:

 • за пълноправни членове 1000 /хиляда/ лв.
 • за асоциирани членове да е 200 /двеста/ лв.

Членският внос се заплаща еднократно в началото на годината, а за новоприетите членове до 1 месец от приемането им.

200 лв./ годишно
Асоциирано членство
 • Достъп до Отчети е репорти
 • Допълнителни отстъпки от събития
 • Newsletter с най новото от бранша
Заяви сега
1000 лв./ годишно
Пълноправни членове
 • Достъп до Отчети е репорти
 • Допълнителни отстъпки от събития
 • Newsletter с най новото от бранша
 • 1 отчет по поръчка
 • Глас при взимането на решения
Заяви сега
Проучване
Отчет по поръчка
 • Попитай за цената
Свържи се с нас
Ние сме тук за да помагаме на онлайн бизнеса 24/7
Стани част от нас

Малка част от това което получаваш

Изследвания по поръчка

Нашата мисия е да улесним развитието на практически знания в електронната търговия и да подобрим бизнес климата в страната.

Отчети

Годишно изследваме над 40 страни в световен мащаб по множество аспекти за Електронната търговия, B2C и трансгранични продажби.

Оценка на пазара за електронната търговия

Сравнявате дейностa си с други компании в своята индустрия, без да предоставяте чувствителни данни на своите конкуренти.

EcommerceWiki

Споделяне на е-комерс знания и практики

Имаш още въпроси?

Пиши ни и скоро ще се свържем с теб