Българска Е-комерс Асоциация - Гласът на е-комерс индустрията в България

Членовете на БЕА са фирми, които развиват електронната търговия в България: електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др. услуги, свързани с електронната търговия. Асоциацията е отворена за всички, които искат заедно да развиваме е-комерс индустрията в България. Присъединете се към БЕА  >>

Пълноправни членове:

 logo sport depo    SuperHostingBG           

   

                     

 

Асоциирани членове:

 

                       WebCode                      

 

 

Стани един от нас
Заявка за членство